Slide 0
Slide 01
Slide 02
Slide 03
Slide 04
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เริ่มเข้าเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ปรับกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-รอบพิเศษ
ประกาศเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-2563-รอบพิเศษ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบพิเศษ)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
 
รูปภาพกิจกรรม

รับรางวัลเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนีย์ ไหลธรรมนูญ
Tcas รอบ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร