Slide 02
Slide 03
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นครูจ้างสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน
เปิดรับสมัครประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปี 2564
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ประกาศโรงเรียนทวารวดี : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนทวารวดี
 
รูปภาพกิจกรรม
 
 
    ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำแบบทอสอบวัดความรู้ด้านศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล จำกัดวันละ 1,000 ใบ เผยแพร่ โดย ครูอรณัชชา ศักดิ์อารี
      คลิปเพื่อศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ
      แบบทดสอบวัดความรู้ด้านศิลปะ เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
 
 
 
 
 
 
     
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกิติชัย เจริญศรี